jak najít otáčky dané poloměru a vzdálenosti


Odpověď 1:

700 otáček. Víme, že v 1 otáčce bude kolo ujet vzdálenost rovnající se jeho obvodu. Matematicky tedy v jedné revoluci cestuje 131,88 cm. Nyní musí kolo projet 924 m, což odpovídá 92400 cm. Musíme tedy jednoduše najít počet otáček. Stejně jako v marketingu existuje vzorec: Qty = Cost / Rate, podobně rozdělíme vzdálenost, kterou musí projet kolo a vzdálenost, kterou projde kolo v jedné otáčce, abychom zjistili počet otáček. Najdete ji v desítkové soustavě. Takže ji zaokrouhlujte, dokud nebudou odstraněna desetinná místa podle pravidel a předpisů a dostanete tuto odpověď. Snad to pomůže...


Odpověď 2:

Poloměr = 21 cm Obvod pneumatiky = 2πr = 2x22 / 7x21 = 132 cm

Vzdálenost, která má být překonána = 924m = 92400cm Proto počet otáček = 92400/132 = 700 proto 700 otáček


Odpověď 3:

Nejprve musíme vypočítat obvod. Je to vlastně vzdálenost ujetá v jedné revoluci.

Pro poloměr 'r' je obvod 2 * pi * r.

Pro 21 cm bude obvod 2 * (22/7) * 21 = 132 cm.

To znamená, že jedna otáčka kola pokryje 132 cm.

Pro cestování 924 cm bude počet otáček 924/132 = 7

Bude tedy zapotřebí 7 revolucí.


Odpověď 4:

\ begin {zarovnat} n & = \ frac {d} {2 \ pi r} \\ & = \ frac {924} {2 \ pi \ cdot \ frac {21} {100}} \\ & = \ frac { 2200} {\ pi} \\ & \ přibližně 700 \ text {rotations} \ end {zarovnat}


Chcete-li zobrazit zdroj \ LaTeX, klikněte na '\ cdots' \ a navrhněte úpravy

\Latex

složeno v

Vzorec

Odpověď 5:

Vaše kolo s poloměrem 21 cm provede přibližně 701 otáček, které se pohybují o 924 metrů. Skutečný vzorec je 92400 dělený dvojnásobkem poloměru, 21 cm, vynásobený pí, asi 3,14. 92400 je metr převeden na centimetry. nastavení bude vypadat takto: 92400/2 * 21 * 3,14 = 700,6369426751592


Odpověď 6:

Při jedné otáčce se kolečko pohybuje ve vzdálenosti rovnající se jednomu obvodu = 2πr = 2 (22/7) 21 = 132 cm

Při jízdě 132 cm kolo udělá jednu otáčku.

Při cestování 924 metrů = 92400 cms tedy činí 92400/132 = 700 otáček.


Odpověď 7:

Poloměr = 21 cm Obvod pneumatiky = 2πr = 2x22 / 7x21 = 132 cm

Vzdálenost, která má být překonána = 924m = 92400cm Proto počet revolucí = 92400/132 = 700

Proto bude 700 otáček pokryto kolem


Odpověď 8:

Poloměr kola = 21 cm

Proto jste obvod = 2 * pi * r

C = 2 * 22/7 * 21

C = 2 * 3,14 * 21

C = 131,88 cm = 1,32 m

C je vzdálenost ujetá jedním přeceňováním

Zde kolo překonalo 924 m

Počet přecenění = 924 / 1,32 = 700


Odpověď 9:

Nejprve vypočítejte obvod kola

C = 2πr

C = 2 × 22 × 7 × 21

C = 132 m

Obvod se rovná vzdálenosti ujeté v jedné otáčce rovné 231 m

Tam pro

Počet otáček = celková vzdálenost ÷ okolnost

= 924/132 = 7revoluce


Odpověď 10:

700.6 OTOČENÍ je odpověď.

BTW to není místo, kde se můžete na takové otázky zeptat. Místo toho by měl u najít způsoby, jak vypočítat tyto druhy odpovědí, spíše než se ptát přímo na ostatní.


Odpověď 11:

21 cm = 0,21 m

Obvod kruhu je 2pi * r

tj. 2 * 22/7 * 0,21 = 1,32 m

Počet otáček = 924 / 1,32 = 700


Odpověď 12:

Poloměr = 21 cm Obvod pneumatiky = 2πr = 2x22 / 7x21 = 132 cm

Vzdálenost, která má být překonána = 924m = 92400cm Proto počet otáček = 92400/132 = 700 proto 700 otáček