Jak zaregistrovat doménu .EU odkudkoli (nebo ji ponechat po Brexitu)

Rozhodnutí Spojeného království opustit Evropskou unii mohlo ovlivnit až 340 000 domén EU.

Aktualizace z dubna 2018: Evropská komise písemně oznámila zúčastněným stranám formální potvrzení, že britští obyvatelé a společnosti nebudou mít možnost používat doménu .EU podle současných pravidel po odstoupení Spojeného království z Evropské unie. To znamená, že nemohou požádat o doménu .EU ani obnovit doménu .EU, a také to, že jejich domény .EU mohou být odvolány.

  • Proč zvolit .eu pro vaše podnikání
  • Co se stane po Brexitu?
  • Použití e-Residency k získání domény .eu
  • Jak se přihlásit

Evropská unie nabízí doménu .eu jako doménu nejvyšší úrovně pro lidi a organizace na největším jednotném trhu na světě.

Společnosti jej hrdě využívají při podnikání (v celé Evropě i ve světě), protože to ukazuje na jejich celoevropskou přítomnost a dodržování právních rámců EU, což může zákazníkům a partnerům poskytnout větší důvěru.

Jak vysvětluje Evropská komise:

Rostoucí počet společností zaměřených na Evropu zvyšuje jejich online přítomnost pomocí doménového jména .eu. Webová stránka .eu informuje zákazníky o tom, že se značka týká právnické osoby v Evropské unii, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo Norsku, a jako taková podléhá obchodním a spotřebitelským zákonům těchto zemí. Rozšíření .eu také usnadní podnikům růst přes hranice, řešit potřeby zákazníků v jiných zemích, což je samotná podstata jednotného trhu.

Navíc samotná doména .eu má vysoký standard kybernetické bezpečnosti díky přísným předpisům a zárukám proti jejímu zneužití. To zahrnuje kontroly na pozadí žadatelů a pomoc při vymáhání práva, jakož i rychlé kroky týkající se porušení autorských práv a prevence phishingu a počítačových útoků. K dispozici je dokonce rozšíření, které zajistí návštěvníkům, že jsou na bezpečném webu.

V důsledku těchto výhod EU říká, že doména .eu přispěla k rozvoji digitální ekonomiky EU ak dosažení jednotného evropského digitálního trhu.

Přesto je před námi malý problém…

Co se stane po Brexitu?

Britské společnosti jsou jedním z nejlepších uživatelů domény .eu a pokud by Spojené království opustilo evropský jednotný trh, již by nemělo právo používat doménu podle současných pravidel. Zpráva, kterou nedávno předložil Evropský parlamentní výbor britského parlamentu, uvádí:

Ve výchozím nastavení, kdy Spojené království opustí Evropskou unii a skončí jakékoli přechodné období, nebudou osoby a organizace ze Spojeného království, které zaregistrovaly doménová jména .eu, již nadále pro tyto registrace právně způsobilé. Tento vývoj může být potenciálně ovlivněn 340 000 uživatelů ve Velké Británii.

Přestože tento problém dosud nepřinesl titulky, ve zprávě je uveden zdroj odvětví vysvětlující, že pokud nebude nalezeno řešení, bude ovlivněn významný počet podniků a jednotlivců.

Všimli jsme si však jednoho uživatele Twitter, který už jej mohl najít:

Graham má pravdu.

Použití e-Residency k získání domény .EU

E-Residency je naše bezpečná digitální identita z Estonské republiky, která poskytuje přístup k vyspělé digitální infrastruktuře a e-službám v zemi.

To vám nedává osobní právo k registraci domény .eu, protože je omezeno na (fyzické) obyvatele EU. E-Residency vám však umožňuje založit a spravovat společnost EU online odkudkoli na světě, i když nejste občanem EU. Vaše společnost pak bude mít právo zaregistrovat doménu .eu nebo získat doménu .eu, kterou na ni převede britský občan.

Neočekáváme spěch aplikací e-Residency, abychom získali doménu .EU. Doufáme však, že potřeba domény .EU pomůže více lidem přemýšlet o tom, čeho chtějí dosáhnout se společností EU za tím. E-Residency demokratizuje přístup k podnikání tím, že pomáhá více lidem podnikat v rámci EU i po celém světě s nižšími náklady a problémy.

Používání domény .EU prostřednictvím e-Residency není jen „hackem“ ani chytrým řešením. Doména .eu je určena pro společnosti z EU, bez ohledu na to, kde na světě fungují. Možná to bylo spuštěno dlouho před e-Residency, ale lidé za ním měli předvídavost, aby pochopili, jak digitální éra umožňovala růst globálního podnikání kýmkoli. Pokud podnikatelé fyzicky mimo EU chtějí podnikat v rámci EU a prostřednictvím EU (s pomocí internetu) a dodržovat normy a rámce EU, jsou oprávněni to označit.

Jak Evropská komise sama vysvětlila při spuštění domény nejvyšší úrovně, .eu je pro:

Každý, kdo žije v Evropské unii, plus společnosti, organizace, podniky usazené v EU (např. Mají pobočku v členském státě). Státní příslušnost členského státu EU není nutnou podmínkou.

Jak se přihlásit

Prvním krokem je připojit se k našemu digitálnímu státu tím, že se stanete e-rezidentem, pokud jste tak již neučinili. Můžete se přihlásit zcela online na adrese e-resident.gov.ee.

Po vyzvednutí digitálního průkazu totožnosti si pak můžete založit svou úplnou společnost v EU s obchodním bankovnictvím EU zcela online. Je důležité si uvědomit, že se nejedná o „virtuální společnost“ a nemusí to být jen internetový obchod. Vytváříte právní subjekt EU, který je důvěryhodný a stejně legitimní jako jakákoli jiná společnost vytvořená v celé EU.

Vytvořili jsme pro vás kompletní průvodce:

Poté má vaše společnost právo zaregistrovat doménové jméno pomocí .eu.

Evropská komise jmenovala EURid jako správce registrů domén .eu. Můžete navštívit jejich webovou stránku níže a zkontrolovat, zda je vaše oblíbené jméno k dispozici, a poté si vybrat registrátora, který vám pomůže s registrací.

Seznam anglicky mluvících registrátorů pro Estonsko, vybraných společností EURid, je k dispozici zde.

Hodně štěstí! Dejte nám vědět na sociálních médiích nebo v níže uvedených komentářích, jak se vám daří a co máte v plánu dělat s vaší společností v EU. Nezapomeňte použít hashtag, #eResidency, jako Graham.