Důležitou dovedností je vědět, jak přepsat aplikaci, takže můžete zavést nový kód a funkce, aniž byste starší aplikaci pozastavili.

Rozhodně to není jen problém vývoje / technologie. Je třeba zvážit výhody a nevýhody a je třeba sdělit a dohodnout se zúčastněnými stranami jasný plán pro refaktoring.

Přepisy všeho nebo nic jsou téměř vždy špatný nápad, a proto pomocí moderních vzorců SOA dokážeme refaktorovat aplikace mnohem rozumněji a méně destruktivně.